Zájezd na muzikál Královna Kapeska

Spolek FONTÁNA pořádá výlet hudebního oboru do Divadla Hybernia v Praze na muzikál Královna Kapeska. Cena již zlevněné vstupenky je 300,-Kč a dopravu hradí Fontána. Přihlášky a další informace naleznete v systému iZUŠ pod záložkou Dokumenty školy. Pro děti je 46 míst, přednost dostanou žáci, kteří mají zaplacenou Fontánu, ostatní zatím pouze jako náhradníci. Fontána je již odevzdána, nelze doplatit zpětně. Pokud žák navštěvuje hudební i výtvarný obor - musí si vybrat pouze jeden výlet. Přihlášky se odevzdávají třídnímu učiteli nebo přímo organizátorovi (Petra Kalčíková). Děkujeme za spolupráci a přejeme krásné zážitky z představení.
PeK


Keramický workshop

Fontána z.s. při ZUŠ Rumburk pořádá tradiční keramickou dílnu. Bude probíhat ve dnech 2.3. – 3.3. 2018, 10.3. 2018 a 24.3.2018. Zahájení v pátek 2.3. v 16:00 h Příspěvek na úhradu provozních nákladů činí 900,- Kč (zahrnuje výdaje na materiál, topení, provoz hrnčířského kruhu, výpal výrobků, které se stanou majetkem účastníka kursu.) Přihláška a úhrada příspěvku v učebně VO Fr.Nohy 4, pondělí až středa + pátek vždy od 14:00 h do 16:30 h u Jitky Dvorské nebo Ing. Hany Dvorské nejpozději však do čtvrtka 1.3. 2018!
JD


PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy úspěšný nový rok a mnoho radosti z poznávání mnohotvárného a inspirujícího světa umění.
PK


Koncerty

Přiblížilo se období menších i velkých vystoupení našich žáků - většinu najdete zde pod záložkou akce a ty komornější v systému iZUŠ. Srdečně vás na všechny zveme!
PK


Informace pro nové (i stávající) žáky a rodiče

Vítáme všechny nové žáky a přejeme úspěšný školní rok. Na této webové stránce naleznete jen základní informace - plány akcí,změny rozvrhů kolektivní výuky (tlačítko vlevo), případně nějaké zprávičky či fotografie ze školních akcí. Hlavní prostředek komunikace se školou je systém iZUŠ (ikonka vlevo),do kterého noví žáci obdrží v nejbližší době přístupové údaje(na e-mail uvedený v přihlášce).Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, kontaktujte prosím svého učitele, případně vedení školy. Děkujeme za spolupráci!
PK


Školní rok 2017/18

Zdravíme všechny po jistě krásně strávených prázdninách a znovu připomínáme dosud nerozhodnutým žákům, aby pokud chtějí pokračovat ve studiu, odevzdali vyplněnou přihlášku do 29.8. v kanceláři školy. Pro nové zájemce se koná 2.kolo přijímacího řízení v pondělí 4.9. od 14:00h do 17:00h v budově ZUŠ v Růžové ul. v Rumburku. Případné doplňující zápisy na pobočkách budou oznámeny na plakátech v místě pobočky. Přejeme pěkný poslední týden volna a těšíme se na nový školní rok!
PK


Prázdniny

Děkujeme žákům, rodičům a všem našim příznivcům za spolupráci v roce 70.výročí založení školy a přejeme krásné léto, pestré prázdniny a hezkou dovolenou. Ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu a dosud neodevzdali přihlášku na nový školní rok, prosíme, aby tak učinili nejpozději do 29.8. v kanceláři školy, abychom měli přehled o volných místech pro nové zájemce. Na shledanou v září! (školní rok začíná 4.9.)
PK


***

Ve dnech 19.- 20.května 2017 se uskutečnil XX. ročník klavírní soutěže Karlovarská růžička. Žáci jsou zde podle věku zařazeni do tří kategorií a to pouze do 12 let. Celý repertoár musí umět zpaměti a je omezen časovým limitem. Z naší ZUŠ Rumburk se soutěže zúčastnilo 5 žáků – od paní učitelky Heleny Doudové žákyně Anna Steklá a od paní učitelky Petry Kalčíkové žáci Veronika Dittrichová, Agáta Rosa Warlop, Vojtěch Kousal a Linh Luu Thuy Nguyen. Ve velké konkurenci získali naši žáci důležité zkušenosti, diplomy za účast, pěkné odměny a hlavně chuť dále se zdokonalovat ve hře na klavír a příští rok znovu změřit své síly s ostatními v náročné celostátní soutěži. Všem za jejich úsilí děkujeme. Petra Kalčíková
PeK


Přijímací zkoušky

Pod záložkou akce postupně najdete termíny přijímacího řízení (zápisů) na nový školní rok. Místa konání jsou v případě poboček (kromě Šluknova a Krásné Lípy)třídy místních základních škol, v Rumburku hlavní budova v Růžové ulici. Adresa pobočky ve Šluknově je T.G.Masaryka 638, v Krásné Lípě v budově školní družiny. Těšíme se na nové nadšené žáky!
PK


Exkurze VO

Exkurze výtvarného oboru se uskuteční dne 26. 5. 2017 (PÁTEK). Navštívíme Boskovské jeskyně a Český ráj. Sraz bude v 6:45hod u ZŠ Tyršova ul. návrat je plánován mezi 19:00hod až 20:00hod. S sebou: doklady (průkaz pojištěnce - NUTNÉ, občanka), nutné léky (např. alergici), jídlo, pití, vhodný oděv a obuv (obuv pouze uzavřená pevná. Páskové, na podpatku či pantofle – zakázány). Je nutné počítat s částkou 200Kč na vstupné – budeme vybírat v autobuse. Pouze v den exkurze bude funkční kontaktní mob.tel.: +420605074581 (uč. Jitka Dvorská). Přihlášku je nutné odevzdat do 5.5. p.uč J.Dvorské (budova F.Nohy), k dispozici je u tř. učitele nebo v iZUŠ pod záložkou Škola - dokumenty školy. Pro letošní rok platí stejná pravidla jako předchozí roky: 1. uhrazené školné, 2. uhrazená Fontána, 3. přednostně absolventi a starší děti, 4. přednostně žáci, kteří již chodí nejméně druhým rokem (noví žáci jsou pouze náhradníci pro případ nenaplnění autobusu).
JD


 

Předchozí Další