Informace pro nové žáky (opakování pro všechny)

Po náročném měsíci září jsou již rozvrhy výuky stabilizovány, takže můžeme popřát všem novým žákům úspěšný školní rok. Na této webové stránce naleznete jen základní informace - plány akcí,změny rozvrhů kolektivní výuky (tlačítko vlevo), případně nějaké zprávičky či fotografie ze školních akcí. Hlavní prostředek komunikace se školou je systém iZUŠ (ikonka vlevo),do kterého rodiče nových žáků obdrželi přístupové údaje(na e-mail uvedený v přihlášce).Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, kontaktujte prosím svého učitele, případně vedení školy. Kdo z pokračujících hesla zapomněl, nechť postupuje podle nápovědy na úvodní stránce iZUŠ- budou mu vygenerována a zaslána nová. Na stránkách iZUŠ také zjistíte, zda vám ještě chybí vyjádření k některým bodům zacházení s osobními údaji a tamtéž to také lze jednoduše odsouhlasit, či neodsouhlasit. Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho radosti z poznávání světa umění.
PK


Nový školní rok

Prázdniny bohužel pomalu končí, připomínáme proto dosud nerozhodnutým žákům, aby pokud chtějí pokračovat ve studiu, potvrdili tento zájem elektronicky v systému iZUŠ, nebo odevzdali vyplněné potvrzení v kanceláři školy nejpozději do 28.8. Pokud mají nějaké změny v osobních údajích, je nutné to také oznámit (pokud se k vám tiskopisy nedostaly, jsou k dispozici v kanceláři školy nebo v dokumentech na iZUŠ). Pro nové zájemce se koná 2.kolo přijímacího řízení v pondělí 3.9. od 14:00h do 17:00h v budově ZUŠ v Růžové ul. v Rumburku. Případné doplňující zápisy na pobočkách budou oznámeny na plakátech v místě pobočky. Přejeme pěkné poslední dny volna a těšíme se na nový školní rok! PK
PK


Něco pozitivního

Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí letošního ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol (24.5.) Vystupovat na náměstích, v parcích, u obchodů nebo ve vlaku či na nádraží je zcela jiná zkušenost. Kromě větru nám bylo příznivé i počasí, tak věříme, že na všech místech, kde se naše skupinky mladých hudebníků objevily (viz záložka akce),přispěly k pozitivnější náladě přihlížejících i ke vzbuzení zájmu o studium hry na hudební nástroj. Pokud nám to GDPR dovolí, možná uvidíme i nějaké fotografie :-) V akcích také najdete termíny zápisů na příští školní rok. Přejeme pohodový konec školního roku!
PK


GDPR

Podle nařízení EU o ochraně osobních údajů, které začíná platit 25.5.2018, mají školy mimo jiné povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro naši školu tuto funkci bude vykonávat Ing. Jan Gubáš. Kontakt: gubas@catania.cz +420733187073. Zabezpečení osobních údajů, které musíme zpracovávat na základě zákona, je zajištěno firmou iZUŠ,pro některé účely ale budeme potřebovat zvláštní informovaný souhlas. O ten budou zákonní zástupci žáků požádáni během měsíce června současně s potvrzením, zda žák bude pokračovat ve studiu i v příštím školním roce a nahlášením případných změn v osobních údajích. Tiskopisy budou k dispozici v dokumentech školy na iZUŠ a u třídních učitelů. Děkujeme za pochopení.
PK


Zájezd na muzikál Královna Kapeska

Spolek FONTÁNA pořádá výlet hudebního oboru do Divadla Hybernia v Praze na muzikál Královna Kapeska. Cena již zlevněné vstupenky je 300,-Kč a dopravu hradí Fontána. Přihlášky a další informace naleznete v systému iZUŠ pod záložkou Dokumenty školy. Pro děti je 46 míst, přednost dostanou žáci, kteří mají zaplacenou Fontánu, ostatní zatím pouze jako náhradníci. Fontána je již odevzdána, nelze doplatit zpětně. Pokud žák navštěvuje hudební i výtvarný obor - musí si vybrat pouze jeden výlet. Přihlášky se odevzdávají třídnímu učiteli nebo přímo organizátorovi (Petra Kalčíková). Děkujeme za spolupráci a přejeme krásné zážitky z představení.
PeK


Keramický workshop

Fontána z.s. při ZUŠ Rumburk pořádá tradiční keramickou dílnu. Bude probíhat ve dnech 2.3. – 3.3. 2018, 10.3. 2018 a 24.3.2018. Zahájení v pátek 2.3. v 16:00 h Příspěvek na úhradu provozních nákladů činí 900,- Kč (zahrnuje výdaje na materiál, topení, provoz hrnčířského kruhu, výpal výrobků, které se stanou majetkem účastníka kursu.) Přihláška a úhrada příspěvku v učebně VO Fr.Nohy 4, pondělí až středa + pátek vždy od 14:00 h do 16:30 h u Jitky Dvorské nebo Ing. Hany Dvorské nejpozději však do čtvrtka 1.3. 2018!
JD


PF 2018

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy úspěšný nový rok a mnoho radosti z poznávání mnohotvárného a inspirujícího světa umění.
PK


Koncerty

Přiblížilo se období menších i velkých vystoupení našich žáků - většinu najdete zde pod záložkou akce a ty komornější v systému iZUŠ. Srdečně vás na všechny zveme!
PK


Školní rok 2017/18

Zdravíme všechny po jistě krásně strávených prázdninách a znovu připomínáme dosud nerozhodnutým žákům, aby pokud chtějí pokračovat ve studiu, odevzdali vyplněnou přihlášku do 29.8. v kanceláři školy. Pro nové zájemce se koná 2.kolo přijímacího řízení v pondělí 4.9. od 14:00h do 17:00h v budově ZUŠ v Růžové ul. v Rumburku. Případné doplňující zápisy na pobočkách budou oznámeny na plakátech v místě pobočky. Přejeme pěkný poslední týden volna a těšíme se na nový školní rok!
PK


Prázdniny

Děkujeme žákům, rodičům a všem našim příznivcům za spolupráci v roce 70.výročí založení školy a přejeme krásné léto, pestré prázdniny a hezkou dovolenou. Ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu a dosud neodevzdali přihlášku na nový školní rok, prosíme, aby tak učinili nejpozději do 29.8. v kanceláři školy, abychom měli přehled o volných místech pro nové zájemce. Na shledanou v září! (školní rok začíná 4.9.)
PK


 

Předchozí Další