Prázdniny

Děkujeme žákům, rodičům a všem našim příznivcům za spolupráci v roce 70.výročí založení školy a přejeme krásné léto, pestré prázdniny a hezkou dovolenou. Ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu a dosud neodevzdali přihlášku na nový školní rok, prosíme, aby tak učinili nejpozději do 29.8. v kanceláři školy, abychom měli přehled o volných místech pro nové zájemce. Na shledanou v září! (školní rok začíná 4.9.)
PK


***

Ve dnech 19.- 20.května 2017 se uskutečnil XX. ročník klavírní soutěže Karlovarská růžička. Žáci jsou zde podle věku zařazeni do tří kategorií a to pouze do 12 let. Celý repertoár musí umět zpaměti a je omezen časovým limitem. Z naší ZUŠ Rumburk se soutěže zúčastnilo 5 žáků – od paní učitelky Heleny Doudové žákyně Anna Steklá a od paní učitelky Petry Kalčíkové žáci Veronika Dittrichová, Agáta Rosa Warlop, Vojtěch Kousal a Linh Luu Thuy Nguyen. Ve velké konkurenci získali naši žáci důležité zkušenosti, diplomy za účast, pěkné odměny a hlavně chuť dále se zdokonalovat ve hře na klavír a příští rok znovu změřit své síly s ostatními v náročné celostátní soutěži. Všem za jejich úsilí děkujeme. Petra Kalčíková
PeK


Přijímací zkoušky

Pod záložkou akce postupně najdete termíny přijímacího řízení (zápisů) na nový školní rok. Místa konání jsou v případě poboček (kromě Šluknova a Krásné Lípy)třídy místních základních škol, v Rumburku hlavní budova v Růžové ulici. Adresa pobočky ve Šluknově je T.G.Masaryka 638, v Krásné Lípě v budově školní družiny. Těšíme se na nové nadšené žáky!
PK


Exkurze VO

Exkurze výtvarného oboru se uskuteční dne 26. 5. 2017 (PÁTEK). Navštívíme Boskovské jeskyně a Český ráj. Sraz bude v 6:45hod u ZŠ Tyršova ul. návrat je plánován mezi 19:00hod až 20:00hod. S sebou: doklady (průkaz pojištěnce - NUTNÉ, občanka), nutné léky (např. alergici), jídlo, pití, vhodný oděv a obuv (obuv pouze uzavřená pevná. Páskové, na podpatku či pantofle – zakázány). Je nutné počítat s částkou 200Kč na vstupné – budeme vybírat v autobuse. Pouze v den exkurze bude funkční kontaktní mob.tel.: +420605074581 (uč. Jitka Dvorská). Přihlášku je nutné odevzdat do 5.5. p.uč J.Dvorské (budova F.Nohy), k dispozici je u tř. učitele nebo v iZUŠ pod záložkou Škola - dokumenty školy. Pro letošní rok platí stejná pravidla jako předchozí roky: 1. uhrazené školné, 2. uhrazená Fontána, 3. přednostně absolventi a starší děti, 4. přednostně žáci, kteří již chodí nejméně druhým rokem (noví žáci jsou pouze náhradníci pro případ nenaplnění autobusu).
JD


Exkurze HO

Ve středu 17. 5. 2017 pořádá sdružení FONTÁNA při ZUŠ Rumburk pro své členy výroční výlet do Nelahozevsi. Zde navštívíme na Zámku dvě prohlídky (1. Život šlechtice od dětských střevíčků,2.nezdvořák Dvořák),kde děti nejsou jen pasivními posluchači, ale sami se zapojují a plní nejrůznější úkoly. Pod zámkem leží rodný dům hudebního skladatele Antonína Dvořáka, kde máme také zajištěnou prohlídku. Vstupné na prohlídky činí 250,- Kč, které žák zaplatí v autobuse (dopravu hradí sdružení FONTÁNA).Cesta bude autobusem, nástupní místa – Dolní Poustevna, střed 7:30h, Velký Šenov, náměstí 7:45h, Šluknov, zámek, terminál 8:00 h, Rumburk, bytex 8:15h, Krásná Lípa, náměstí 8:25h, příjezd k zámku 10:10h. Od 10:30h jsou již rezervovány prohlídky. Návrat – odjezd z Nelahozevsi v 16:30h, předpokládaný příjezd: Krásná Lípa 18:15h, Rumburk 18:25h, Šluknov 18:40h, Velký Šenov 18:55h, Dolní Poustevna 19:10h. Na nástupištích si děti vyzvednou rodiče, pokud odchází dítě samo, bude mít lísteček.S sebou: kartu pojišťovny, doklad totožnosti dítěte, léky na nevolnost (kdo potřebuje), jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení rodičů. Pokud si žák vezme mobil, tablet aj., ručí si za něj sám. Žáci mohou využít telefonů pedagogického dozoru. Výletu se může zúčastnit žák, který má zaplacené školné, uhrazenou FONTÁNU a odevzdá přihlášku nejpozději do 9. 5. 2017 svému třídnímu učiteli. Pokud žák není členem sdružení FONTÁNA, zaplatí 450,-Kč. Počet míst je omezen,rozhodující je datum odevzdání přihlášky svému třídnímu učiteli. Případné dotazy: uč. Petra Kalčíková,(organizátor výletu). Přihlášku získáte u svého třídního učitele, nebo je možné si ji stáhnout v systému iZUŠ pod záložkou Dokumenty školy.
PK


Pozvánka na koncert

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v aule rumburského gymnázia uskuteční již třetí koncert k sedmdesátému výročí založení Základní umělecké školy Rumburk (1946). Tentokrát se představí bývalí žáci školy, kteří se aktivně věnují hudbě na profesionální úrovni – klavíristka Věra Chmelová, zpěvačky Jana Honců a Michaela Steklá a houslistka Zuzana Radová. Hostem programu bude Rumburský komorní orchestr a přidají se i současní učitelé ZUŠ. Srdečně zveme všechny nynější i bývalé žáky školy k setkání a připomínce vlastních let strávených studiem hry na hudební nástroj, ale samozřejmě i všechny ostatní posluchače a příznivce hudby. Začátek koncertu je v 17 hodin. PK
PK


Velikonoční prázdniny

Po dobu velikonočních prázdnin 13.4.-17.4.2017 bude škola včetně kanceláře uzavřena.
Z.K.


Keramická dílna pro veřejnost

Zdravíme všechny žáky, rodiče a příznivce školy v novém roce 2017 a přejeme všem jeho úspěšné a šťastné prožití. Ve dvou lednových víkendech (13.- 14.1. a 20.- 21.1.) nabízí sdružení Fontána tradiční keramický workshop pro veřejnost v naší keramické dílně. Podrobné informace a možnost přihlášení získáte v učebně VO v budově ZUŠ Fr. Nohy 4, pondělí až středa vždy od 14:00 do 16:15 u Jitky Dvorské (tel. 412 332782) nebo ve čtvrtek v učebně keramiky Růžová 3, od 13.00 do 17:45 u Ing. Hany Dvorské, nejpozději však na první hodině v pátek 13.1.2017. Úhrada příspěvku, která činí 900,- Kč, bude provedena na první hodině v pátek 13.1.2017 u Jitky Dvorské. Počet míst je omezen, proto kdo máte vážný zájem, neotálejte!
PK


Informace pro žáky a rodiče

Tato webová stránka poskytuje pouze základní orientaci, všechny další podrobné informace o průběhu studia, prospěchu, rozvrhu, akcích i aktuálních událostech naleznete v informačním systému iZUŠ (ikonka vlevo dole). Rodiče nových žáků obdrží nejpozději do 15.9. přístupové údaje do aplikace na e-mailové adresy, které uvedli na přihlášce, pokud některá adresa nebude fungovat a údaje vám nepřijdou, dejte prosím vědět svému učiteli, případně vedení školy. Rodiče žáků, kteří pokračují ve studiu, již údaje mají z loňska, pokud z nějakého důvodu přístup nemají, informujte také svého učitele či vedení školy. iZUŠ je (samozřejmě vedle osobního kontaktu) důležitý nástroj naší vzájemné komunikace. Děkujeme za spolupráci.
PK


 

Předchozí Další