Sdružení Fontána

Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

Cíle sdružení

1/ Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení se do problematiky školy

2/ Zajištění komunikace rodičů žáků ZUŠ a pedagogů ZUŠ

3/ Podpora spolupráce rodičů, učitelů a zaměstnanců školy ve snaze docílit co nejlepší vzdělávací podmínky žáků ZUŠ

4/ Správa fondu příspěvků Sdružení Fontána při ZUŠ Rumburk, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití

5/ Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZUŠ

6/ Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZUŠ

7/ Spolupořádání jednotlivých aktivit ZUŠ

 

Vážení rodiče,

na ustavující schůzi Sdružení Fontána při ZUŠ Rumburk byl odhlasován příspěvek na činnost sdružení ve výši 100,- Kč na školní rok pro jednu rodinu. Zaplacením tohoto příspěvku se stáváte členy Sdružení Fontána s právy podílet se na jeho aktivitách ve prospěch žáků ZUŠ a využívat výhod členství při akcích a činnostech jím podporovaných. Příspěvek můžete zaplatit proti potvrzení u třídního učitele/ky.

Děkujeme za podporu