Keramický kurz pro veřejnost

Keramika Keramika KeramikaKeramika Keramika KeramikaKeramika Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika


Práce žáků na krajské výstavě ZUŠ v Mostě 2011

vystava vystava vystavavystava vystava vystava


Výstava výtvarného oboru v rumburské Loretě

vystava vystava vystavavystava vystava vystavavystava


Práce žáků výtvarného oboru

vytvarka vytvarka vytvarkajaspis jaspis jaspisjaspis jaspis jaspis