Informace o studiu

Studium v ZUŠ je organizováno jako přípravné (pro žáky od 5 do 7 let), základní 1.stupně (pro žáky od 7 do 14 let), základní 2.stupně ( pro žáky od 14 do 18 let) a studium pro dospělé (od 18 let)

Výuka probíhá individuálně (1 žák na hodině), skupinově (2 – 4 žáci současně) a kolektivně (do 20 žáků ve třídě) v závislosti na vyučovaném oboru, nástroji a věku žáka.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě zjišťování talentových předpokladů a doporučení přijímací komise. Na konci každého ročníku žáci dostávají vysvědčení, základní studium je pak ukončeno závěrečnou zkouškou (absolventským vystoupením), ve výtvarném oboru absolventskou prací.