Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Studium > Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

OBECNÁ

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte, spolupráce dítěte při zápisu. Jistá samostatnost a zralost vzhledem k věku zájemce o studium.
Podle jednotlivých oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický) také schopnost chápání zadaného úkolu, komunikativnost, představivost, tvořivost a aktivita, to vše opět v souladu s věkem zájemce o studium. Fyzické dispozice pro daný nástroj.

HUDEBNÍ (hra na hudební nástroj, sólový, sborový zpěv, obor skladba)

1) intonace – zpěv jednoduché lidové písně s transpozicí (v různé výšce), opakování krátkého melodického úryvku

2) sluchová analýza – rozlišení výšky tónu, hudební sluch – korekce chyb, rozpoznání počtu hraných tónů (1-3)

3) rytmus – zopakování rytmického modelu (např. tleskáním), schopnost reagovat na změnu tempa, rytmické cítění

K přijímacímu řízení si připravte lidovou píseň.

VÝTVARNÝ OBOR (+ keramika)

Podle pokynů učitele samostatně ztvárnit v proporcích postavu. Hodnotí se využití celého formátu papíru. Barevné vnímání – schopnost cíleně pracovat s barvami.

Hodnotíme schopnost samostatně a osobitě výtvarně zpracovat námět a zadání, znalost základních barev.

U starších studentů schopnost odpozorovat a lineárně ztvárnit tvar a proporce předmětů v zátiší. Schopnost zachytit proporční a prostorové vztahy předmětů mezi sebou.

K přijímacímu řízení můžete přinést vlastní obrázky (1-3).

FOLKLÓRNÍ SOUBOR

1) intonace – zpěv jednoduché lidové písně s transpozicí (v různé výšce), opakování krátkého melodického úryvku

2) sluchová analýza – rozlišení výšky tónu, hudební sluch – korekce chyb, rozpoznání počtu hraných tónů (1-3)

3) rytmus – zopakování rytmického modelu (např. tleskáním), schopnost reagovat na změnu tempa, rytmické cítění – chůze v rytmu.

K přijímacímu řízení si připravte lidovou píseň.

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč je schopen vést dialog s učitelem (adekvátně věku uchazeče). Dobře vyslovuje a artikuluje bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte, slovní zásoba. Předvede základní pohybové dovednosti – dle věku dítěte. Schopnost využití fantazie v prostoru při drobných hereckých etudách zadaných pedagogem. Uchazeč čte text se správnou dikcí nebo recituje připravenou báseň.

K přijímacímu řízení si připravte přednesení básně.

MULTIMÉDIA

Obsahem tohoto zaměření je práce s digitálními technologiemi, zaměřena převážně na digitální fotografií. Podmínkou je vlastnit chytrý mobilní telefon, tablet nebo fotoaparát s možností manuálního nastavení, zájem o nové technologie, tvůrčí povaha - kreativita. Žák by měl být samostatný, umět se soustředit na práci.